pH i avloppsvatten

Reningsgraden i anläggningen påverkas av bl.a. pH-värdet, framför allt i anläggningar med fosforfilter. En indikation på att fosforfiltret ä...

Mikrobiologisk kontroll

Mikrobiologisk normalkontroll utförs för att bedöma vattenkvaliteten ur ett hälsop...

Kemisk syreförbrukning

Vill du kontrollera avloppsvattnet med avseende på kemiskt syreförbrukande ämnen. För att få en uppfattning om hur lätt de organiska ...

Kemisk kontroll

Vill du kontrollera ditt avloppsvatten för att se om det innehåller näringsämnen och syreförbrukande ämnen, så är det paketet Kemisk kontro...

Säkerhetspaketet

Komplett paket av de rekommenderade indikatoranalyserna enligt HVMFS 2016:17. Som husägare med enskilt vatten och avl...

VÅRA ANALYSPRODUKTER & PAKET

Komplett paket av de rekommenderade indikatoranalyserna enligt HVMFS 2016:17. Som husägare med enskilt vatten och avl...

Vill du kontrollera ditt avloppsvatten för att se om det innehåller näringsämnen och syreförbrukande ämnen, så är det paketet Kemisk kontro...

Vill du kontrollera avloppsvattnet med avseende på kemiskt syreförbrukande ämnen. För att få en uppfattning om hur lätt de organiska ...

Mikrobiologisk normalkontroll utförs för att bedöma vattenkvaliteten ur ett hälsop...

Reningsgraden i anläggningen påverkas av bl.a. pH-värdet, framför allt i anläggningar med fosforfilter. En indikation på att fosforfiltret ä...