Säkerhetspaketet

1,595.00 kr

Komplett paket av de rekommenderade indikatoranalyserna enligt HVMFS 2016:17.

Som husägare med enskilt vatten och avlopp är det viktigt att veta  vilka regler och lagar som gäller.
Det är du som har ansvar för din avloppsrening och att utsläppen s
kyddar miljön och våra vattendrag, det vill säga reducerar utsläpp av fosfor och kväve (näringsämnen), organiskt material (syreförbrukande ämnen, BOD) och förekomsten av mikrobiologiska bakterier som E.coli.
Vattnet får inte heller orsakar olägenheter för människors hälsa.

Vårt Säkerhetspaket är ihopsatt av flera olika analyser och tar reda på hur mycket av ovan nämnda ämnen ditt avloppsvatten innehåller. Resultaten kan jämföras med riktvärden, regler och lagar som du måste efterleva.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och frakt hem till dig.

 

Artikelnr: AVP001 (V) Kategori:

Beskrivning

Säkerhetspaketet innefattar kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor, syreförbrukande ämnen (BOD7) och mikrobiologisk analys av E.coli.

Du gillar kanske också…